Transport av gods lättlastbil
Hemleverans kräver Trafiktillstånd
Transport på väg

Kom igång snabbt – trafikansvarig konsult

När det kommer till att ansöka om ett yrkestrafiktillstånd inom godstransport, är processen ofta komplex och kräver en detaljerad hantering av dokument och kommunikation med myndigheter. För att göra denna process smidigare och mer effektiv erbjuder vi en omfattande uppsättning tjänster som en del av vårt ombudspaket. Med vårt stöd kan du förenkla ansökningsprocessen och minska handläggningstiden hos Transportstyrelsen samtidigt som du säkerställer att din verksamhet är i överensstämmelse med de nödvändiga regelverken.

 • 1

  Ansökningshantering: Vi sköter hela ansökningsprocessen åt dig.

 • 2

  Förutsättningsanalys: Vi utvärderar dina förutsättningar för att erhålla ett yrkestrafiktillstånd.

 • 3

  Dokumentkontroll: Vi granskar och säkerställer att alla nödvändiga dokument för ansökan är på plats.

 • 4

  Dokumentupprättande: Vi skapar och formulerar alla krävda dokument för din ansökan.

 • 5

  Konsultavtal: Om nödvändigt upprättar och utformar vi ett konsultavtal.

 • 6

  Kompletterande uppgifter: Vi hjälper till att skapa eventuella kompletterande dokument i samråd med dig.

 • 7

  Kommunikation med Transportstyrelsen: Vi tar hand om all korrespondens med Transportstyrelsen.

 • 8

  Frågor och svar: Vi besvarar dina frågor och tillhandahåller extra information vid behov.

 • 9

  Trafikansvarig: Vi bistår med att tillsätta en trafikansvarig om det krävs.

 • 10

  Verksamhetsrådgivning: Du får råd och insikter som är relevanta för din verksamhet.

 • 11

  Snabbare Handläggning: Med vårt stöd kan du ofta förvänta dig kortare handläggningstider hos Transportstyrelsen.

Ombud för Trafiktillstånd.

Söker du en trafikansvarig konsult för ditt yrkestrafiktillstånd?

Vi sköter hela processen .

 • 1

  Ansökningshantering: Vi sköter hela ansökningsprocessen åt dig.

 • 2

  Förutsättningsanalys: Vi utvärderar dina förutsättningar för att erhålla ett yrkestrafiktillstånd.

 • 3

  Dokumentkontroll: Vi granskar och säkerställer att alla nödvändiga dokument för ansökan är på plats.

 • 4

  Dokumentupprättande: Vi skapar och formulerar alla krävda dokument för din ansökan.

 • 5

  Konsultavtal: Om nödvändigt upprättar och utformar vi ett konsultavtal.

 • 6

  Kompletterande uppgifter: Vi hjälper till att skapa eventuella kompletterande dokument i samråd med dig.

 • 7

  Kommunikation med Transportstyrelsen: Vi tar hand om all korrespondens med Transportstyrelsen.

 • 8

  Frågor och svar: Vi besvarar dina frågor och tillhandahåller extra information vid behov.

 • 9

  Trafikansvarig: Vi bistår med att tillsätta en trafikansvarig om det krävs.

 • 10

  Verksamhetsrådgivning: Du får råd och insikter som är relevanta för din verksamhet.

 • 11

  Snabbare Handläggning: Med vårt stöd kan du ofta förvänta dig kortare handläggningstider hos Transportstyrelsen.

Anlita Trafikansvarig konsult

Anlita konsult.

Har du själv inte avklarat proven i yrkeskunnande för godstrafik så kan du anlita dig av en extern trafikansvarig konsult. Vi kan som externa trafikkonsulter kliva in med expertkunskap när du har ett brådskande behov av ett yrkestrafiktillstånd för din verksamhet, du slipper vänta på provtider och gå långa utbildningar och du kan då snabbare skicka in er ansökan om Yrkestrafiktillstånd till Transportstyrelsen för handläggning.

Vi ställer upp och hjälper dig med de krav som ställs på ett företag inom transportbranschen idag. Du slipper alltså själv lägga ner tid på att avklara examensprovet hos Trafikverket.

Konsult som Trafikansvarig.

Vi strävar alltid efter att erbjuda en säker och pålitlig transporttjänst för våra kunder. En viktig del av detta är att vi har certifierade trafikansvariga som tar ansvar för att övervaka och uppfylla de regler och krav som gäller inom yrkesmässig trafik.

Om vi har anlitat en konsult som trafikansvarig för vårt företag, måste vi säkerställa att denne uppfyller samtliga nödvändiga kriterier. Enligt europeisk förordning (EG) nr 1071/2009, som reglerar villkoren för yrkesmässig trafik, måste vi bifoga en bestyrkt kopia av konsultavtalet till vår ansökan.

För att vara godkänd som trafikansvarig enligt förordningen måste konsulten visa att hen kan ta på sig specifika ansvarsområden, inklusive fordonsunderhåll, kontroll av transportavtal och -dokument, grundläggande räkenskaper, transportplanering för förare och fordon samt kontroll av säkerhetsrutiner. I konsultavtalet måste det tydligt framgå att konsulten har blivit tilldelad uppdraget som trafikansvarig i enlighet med artikel 4 i förordningen.

Det är viktigt att påpeka att kraven på trafikansvariga inte bara gäller för privata juridiska personer utan även för statliga och kommunala organ som bedriver yrkesmässig trafik. Detta säkerställer att oavsett om trafiken sköts av en privat organisation eller en offentlig institution, finns det alltid en utsedd trafikansvarig som kan upprätthålla de föreskrivna standarderna.

Genom att arbeta med certifierade trafikansvariga och följa de fastställda reglerna inom vår bransch kan vi garantera att vi håller en hög standard och upprätthåller säkerheten för både våra fordon, förare och kunder.