Väg i Stockholm
Stockholm
Öresundsbron

Transportörer måste skaffa Trafiktillstånd.

Trafiktillståndet är av central betydelse för transportörer, då det utgör en grundläggande förutsättning för yrkesmässig trafik. Ansökningar om trafiktillstånd hanteras av Transportstyrelsen, som granskar om den juridiska eller fysiska personen uppfyller nödvändiga krav för tillståndet. Transportstyrelsen ansvarar även för att återkalla tillstånd om företaget inte längre uppfyller kraven. Om ni har frågor eller behöver diskutera trafiktillstånd, tillståndsåterkallelse, olämplighetsförklaring av trafikansvarig eller andra ärenden relaterade till trafiktillstånd kan kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Vi tar hand om din ansökan om trafiktillstånd.

Vi erbjuder ett ombudspaket som innefattar både säkerställning av den ekonomiska ställningen och tillsättning av trafikansvarig konsult.

Trafikansvarig för Yrkestrafiktillstånd.

För att kvalificera dig som trafikansvarig för ett yrkestrafiktillstånd är det nödvändigt att du besitter dokumenterade kunskaper om yrkeskunnande för godstransporter. Dessa kunskaper testas genom att du blir godkänd i Trafikverkets krävande kunskapsprov för godstransporter: Yrkeskunnande för gods del I och Lastbil: Yrkeskunnande för gods del II.

Även om det formellt sett inte finns ett krav på att genomgå en specifik utbildning innan du skriver proven, så är det i praktiken ofta nödvändigt. Proven är omfattande och innefattar djupa aspekter av regelverket och praktiska överväganden inom godstransportområdet. Att förbereda sig genom att genomgå en relevant utbildning ökar därför avsevärt chanserna att framgångsrikt klara proven och därmed stå som trafikansvarig på ett yrkestrafiktillstånd.

Ansök om trafiktillstånd

Optimera er verksamhet.

Anlita oss för hela processen, från att säkerställa den ekonomiska ställningen till att tillsätta en trafikansvarig konsult.

  • Effektivitet – Certifierade och erfarna trafikansvariga konsulter säkerställer en snabb digital avtalsprocess för direktanslutning till ansökan.
  • Strategisk inriktning – Fokusera på din kärnverksamhet och lönsamhet. Låt kompetensprovet bli en prioritet när tid är din allierade.
  • Kostnadsoptimering – Undvik avbrott i verksamheten och potentiella inkomstförluster genom att agera snabbt och kostnadseffektivt.

Ansökan.

Du som ansöker måste uppfylla kraven för prövningen, vilket inkluderar fast etablering, yrkeskunnande, gott anseende och ekonomiska resurser. Transportstyrelsen tar ut en avgift för att granska din trafiktillståndsansökan. Handläggningen påbörjas inom fem till sju veckor från betalningsdatumet. Ansökan måste bekräftas av en behörig företrädare, såsom firmatecknare eller VD.

Fysiska personer

För fysiska personer innebär ansökningsprocessen att du ansöker i ditt eget namn och med ditt personnummer. Viktiga dokument inkluderar ansökan om trafiktillstånd, ekonomisk ställning, och eventuellt konsultavtal. Det är även nödvändigt att styrka din faktiska och fasta etablering i en EU-medlemsstat.

Juridiska personer

För juridiska personer innebär ansökningsprocessen att du ansöker i organisationens namn med organisationsnummer. Viktiga dokument inkluderar ansökan om trafiktillstånd, aktieägarförteckning (för aktiebolag), och ekonomisk redovisning. Kraven för faktisk och fast etablering gäller även här.

Konsultavtal

Om en konsult är anmäld som trafikansvarig måste ett konsultavtal bifogas ansökan. Avtalet måste inkludera konsultens namn, personnummer och vara undertecknat av både konsulten och behörig företrädare för det sökande bolaget. Tydliga uppgifter om konsultens åtagande enligt gällande förordning är nödvändiga.

Vi ser fram emot att stödja dig genom hela processen, säkerställa att din ansökan är komplett och korrekt. Kontakta oss för en smidig och professionell hantering av din trafiktillståndsansökan.