För ansökan om trafiktillstånd där trafikansvarig är en konsult bör en bestyrkt kopia av konsultavtalet inkluderas. Det är av yttersta vikt att avtalet tydligt visar att trafikansvarig konsult har ansvar för flera centrala aspekter inom verksamheten. Dessa inkluderar fordonsunderhåll, hantering av grundläggande räkenskaper, transportplanering, implementering av säkerhetsrutiner och kontroll av transportavtal. Genom att inkludera dessa detaljer ger man Transportstyrelsen en klar bild av konsultens specifika roller och ansvarsområden inom företaget. Bifogandet av en bestyrkt kopia säkerställer att avtalet är autentiskt och giltigt.

Anlita konsult

Ni når oss via telefon  076-077 60 65

Vi återkopplar inom 24 timmar