För att få ett yrkestrafiktillstånd måste sökanden uppfylla flera krav inom områden; Gott anseende, Ekonomiska resurser, Yrkeskunnande och Etablering.

  1. Gott anseende: Sökanden och andra personer med inflytande i verksamheten måste ha ett gott anseende. Detta innebär att de inte får vara dömda för vissa brott eller vara inblandade i oseriös verksamhet.
  2. Ekonomiska resurser: Sökanden måste ha tillräckliga ekonomiska resurser för att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt. Detta innebär att sökanden måste kunna visa upp en stabil ekonomisk situation.
  3. Yrkeskunnande: Sökanden måste besitta det yrkeskunnande som krävs för att bedriva yrkesmässig trafik. Detta kan inkludera kunskaper om lagstiftning, trafiksäkerhet och andra relevanta områden.
  4. Etablering: Sökanden måste vara etablerad på ett sätt som gör det möjligt att bedriva yrkesmässig trafik på ett ansvarsfullt sätt.

Dessa krav är utformade för att säkerställa att endast seriösa och kvalificerade aktörer erhåller ett yrkestrafiktillstånd och därigenom bidrar till en säker och ansvarsfull trafikverksamhet.

Anlita konsult

Ni når oss via telefon  076-077 60 65

Vi återkopplar inom 24 timmar