Trafiktillstånd söks hos Transportstyrelsen, som är tillståndsmyndighet för detta ändamål. Det är Transportstyrelsen som prövar ansökningar för att avgöra om den sökande är lämplig att få ett tillstånd och om hen är lämplig att driva ett trafikföretag. Att rikta sin ansökan till Transportstyrelsen är avgörande för att inleda processen och få det nödvändiga tillståndet för att bedriva yrkesmässig trafik.

Anlita konsult

Ni når oss via telefon  076-077 60 65

Vi återkopplar inom 24 timmar