Ansökan om ett yrkestrafiktillstånd för gods görs hos Transportstyrelsen och har en grundavgift på 5700 kronor. Utöver detta tillkommer en årlig tillsynsavgift på 700 kronor. För att bli godkänd krävs även ett delprov för Yrkeskunnande Gods, vilket har en avgift på 640 kronor. Notera att kostnaden för delprovet varierar beroende på tidpunkten för genomförandet: det är 640 kronor under vanliga vardagar och 830 kronor efter klockan 18.00 på vardagar samt under helger.

Anlita konsult

Ni når oss via telefon  076-077 60 65

Vi återkopplar inom 24 timmar