Endast de som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt lag har rätt att utföra internationella vägtransporter och yrkesmässig trafik utanför Sveriges gränser. Detta tillstånd är avgörande för att säkerställa att de som är involverade i transporter uppfyller de krav och standarder som krävs enligt lagstiftningen.

Det är också viktigt att notera att på grund av avtal mellan Sverige och andra länder eller stater kan det i vissa fall krävas ett särskilt transporttillstånd för transport av gods med fordon som är registrerade i Sverige. Detta understryker vikten av att vara medveten om och följa de specifika regler och avtal som styr internationella transporter för att undvika eventuella hinder och säkerställa överensstämmelse med lagstiftningen.

Anlita konsult

Ni når oss via telefon  076-077 60 65

Vi återkopplar inom 24 timmar