Ett yrkestrafiktillstånd för godstrafik är en form av tillstånd som krävs för att bedriva yrkesmässig trafik med fokus på godstransporter. Denna form av tillstånd regleras för att säkerställa att de som är involverade i godstransporter uppfyller nödvändiga krav och standarder. Trafiktillståndet är ett lagkrav och beviljas av Transportstyrelsen efter en noggrann prövning av sökandens lämplighet och förmåga att bedriva yrkesmässig trafik. Detta tillstånd ger företaget rätten att utföra godstransporter på ett yrkesmässigt och lagligt sätt.

Anlita konsult

Ni når oss via telefon  076-077 60 65

Vi återkopplar inom 24 timmar