Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik bör återkallas på tillståndshavarens begäran när transportverksamheten inte längre bedrivs eller när den har upphört. Denna möjlighet till återkallande ger tillståndshavaren flexibilitet att avsluta eller formellt avsluta verksamheten när så är önskvärt.

Det är viktigt att tillståndshavaren är medveten om de specifika regler och krav som gäller för återkallande av tillstånd. Genom att begära återkallande av tillståndet kan tillståndshavaren undvika onödiga förpliktelser och säkerställa överensstämmelse med gällande bestämmelser.

Anlita konsult

Ni når oss via telefon  076-077 60 65

Vi återkopplar inom 24 timmar