Trafiktillstånd krävs när en verksamhet eller individ avser att bedriva yrkesmässig trafik på väg. Yrkesmässig trafik innebär att fordon ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods. Detta gäller olika typer av transporter, inklusive godstransporter och persontransporter. Trafiktillståndet är ett viktigt krav som reglerar och säkerställer att de som är inblandade i yrkesmässig trafik uppfyller nödvändiga krav på kompetens, ekonomi och säkerhet.

Anlita konsult

Ni når oss via telefon  076-077 60 65

Vi återkopplar inom 24 timmar