Ja, det är möjligt att överklaga Transportstyrelsens beslut. Du har en tidsram på tre veckor från det att du har tagit del av beslutet för att lämna in en skriftlig överklagan. I överklagandet bör du tydligt ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring du önskar. Det är viktigt att notera att överklagandet ska skickas till Förvaltningsrätten, även om det fysiskt lämnas in till Transportstyrelsen. Att följa rätt procedurer och tidslinjer är avgörande för att säkerställa att överklagandet blir korrekt behandlat.

Anlita konsult

Ni når oss via telefon  076-077 60 65

Vi återkopplar inom 24 timmar