Ja, ett trafiktillstånd kan återkallas om ett företag inte längre uppfyller kraven på gott anseende. Transportstyrelsen är den myndighet som har befogenhet att återkalla trafiktillståndet. Förlust av gott anseende hos innehavaren av en enskild näringsverksamhet är en grund för att trafiktillståndet ska återkallas. För juridiska personer krävs att en trafikansvarig finns som uppfyller kravet på gott anseende, och detta gäller också andra personer med inflytande i verksamheten.

Om den trafikansvariga eller någon annan person med prövat inflytande i verksamheten förlorar sitt goda anseende enligt Transportstyrelsen, får denna person varken vara trafikansvarig eller ha bestämmande inflytande över verksamhet som är relaterad till yrkestrafik. Återkallande av trafiktillståndet är ett viktigt verktyg för att säkerställa att endast de som uppfyller nödvändiga krav och standarder får fortsätta bedriva yrkesmässig trafik.

Anlita konsult

Ni når oss via telefon  076-077 60 65

Vi återkopplar inom 24 timmar