Ett yrkestrafiktillstånd gäller i regel tills vidare. Det innebär att det inte finns något förutbestämt utgångsdatum för tillståndet. Det ger tillståndshavaren flexibilitet att bedriva yrkesmässig trafik så länge de uppfyller de nödvändiga kraven och standarder.

Det är dock viktigt att notera att i vissa fall, om det finns särskilda skäl, kan tillståndet begränsas till en viss tid. Detta kan vara en åtgärd som vidtas av myndigheten för att anpassa tillståndet efter specifika omständigheter eller förändringar i verksamheten. Det är viktigt för tillståndshavaren att vara medveten om och följa eventuella begränsningar som kan gälla för deras yrkestrafiktillstånd.

Anlita konsult

Ni når oss via telefon  076-077 60 65

Vi återkopplar inom 24 timmar