Transportstyrelsen påbörjar handläggningen och prövningen av ditt ärende för yrkestrafiktillstånd cirka fem till sju veckor från det att du har skickat in din ansökan och betalat avgiften, detta kan dock variera under året beroende på Transportstyrelsens belastning, semestrar eller andra ledigheter. När prövningen är klar kommer du att få ett beslut i ärendet. Beslutet skickas ut till tillståndshavaren via post. Om en person olämplighetsförklaras kommer även ett beslut att skickas till den personen.

För den som ansökt om trafiktillstånd och får ett positivt beslut, det vill säga att tillståndet beviljas, börjar detta gälla från och med dagen då det registreras hos Transportstyrelsen. Det är viktigt att vara medveten om dessa tidsramar och följa upp med Transportstyrelsen vid behov för att hålla sig informerad om statusen på ansökan.

Anlita konsult

Ni når oss via telefon  076-077 60 65

Vi återkopplar inom 24 timmar