Ja, det är fullt möjligt att söka yrkestrafiktillstånd för ett aktiebolag. Det är dock av yttersta vikt att tydligt ange vilka personer eller bolag som äger aktierna i aktiebolaget. Transportstyrelsen initierar den fullständiga prövningen av ansökan först när alla relevanta uppgifter om aktieägarna har inkommit. Att tillhandahålla korrekt och komplett information om aktieägarna är avgörande för att underlätta processen och säkerställa att ansökan behandlas på ett smidigt sätt.

Anlita konsult

Ni når oss via telefon  076-077 60 65

Vi återkopplar inom 24 timmar