Ja, ett yrkestrafiktillstånd krävs för att bedriva yrkesmässig trafik med budbilar på väg. Yrkesmässig trafik innebär att fordonet används för transport av personer eller gods och ställs till allmänhetens förfogande mot betalning. Budbilar omfattas av detta krav, och för att vara laglig måste företaget som äger budbilen inneha ett giltigt yrkestrafiktillstånd.

Det är viktigt att notera att trafiktillståndet alltid måste medföras i fordonet i original, och föraren ska kunna visa upp det för polisen på begäran. Polisen har befogenhet att avbryta transporten om föraren inte kan visa upp det nödvändiga trafiktillståndet. Detta krav är avgörande för att säkerställa överensstämmelse med lagstiftningen och reglerna för yrkesmässig trafik.

Anlita konsult

Ni når oss via telefon  076-077 60 65

Vi återkopplar inom 24 timmar