Ja, det är straffbart att bedriva yrkesmässig trafik utan tillstånd enligt förordning (EG) nr 1071/2009. Att göra detta kan leda till att den som är inblandad blir dömd för olaga yrkesmässig trafik och kan straffas med böter eller fängelse i högst ett år. Lagstiftningen och regelverket kring yrkesmässig trafik och tillstånd är utformade för att säkerställa att de som utför transporter uppfyller nödvändiga krav och standarder samt bedriver verksamheten på ett lagligt sätt. Att ignorera dessa krav kan få allvarliga rättsliga konsekvenser.

Anlita konsult

Ni når oss via telefon  076-077 60 65

Vi återkopplar inom 24 timmar